22. suomalaisena FBI-kurssilla Quanticossa, Yhdysvalloissa

lmoittauduin FBI Akatemian kurssille vuosia sitten. Tänä vuonna unelma realisoitui ja lähdin kurssille Quanticoon Yhdysvaltoihin 22. suomalaisena osallistujana, yhdessä 34 muun kansainvälisen ja 225 amerikkalaisen opiskelijan kanssa.

 

Kymmenen viikkoa laadukasta koulutusta

Kuusi etukäteen valittua kurssia on jaettu 10 viikon ajanjaksolle. Perinteisten luentojen lisäksi ohjelmaan kuuluu viikoittain myös erikseen valittuja ulkopuolisia luennoitsijoita johtamisen, työyhteisön hyvinvoinnin ja yhteistyön näkökulmista. Kurssi oli erinomaisesti järjestetty, sisällöltään laadukas ja tarjosi upean mahdollisuuden tutustua poliisitoiminnan käytäntöihin ja vaihtaa kokemuksia niin amerikkalaisten kuin muista maista tulleiden osallistujien kesken.

Ulkopuoliset luennoitsijat toivat mukava lisän kurssin sisältöön ja olivat kurssiviikkojen huipennuksia. Kuulimme esimerkiksi Afganistanissa vaikeasti haavoittunutta veteraania johtamisesta ja työyhteisöstä, El Chapon –pidätyksessä ja tutkinnassa mukana ollutta agenttia, kouluammuntatapauksen tilannejohtajaa sekä analyytikkoa FBI:n videoanalyysista ja sen merkityksestä oikeudenkäynnissä.

 

Case-oppimista

Samassa yhteydessä käytiin keskustelua myös bodykameroista, jotka poliiseilla Yhdysvalloissa käytössä. Suhtautuminen niihin vaihtelee ja joissakin esimerkeissä oli osoitettavissa, että kamera oli poliisimiehen toimesta tahallaan kytketty pois päältä. Esimerkeillä oli hyvin osoitettavissa, miten kameran poiskytkemisestä jää ikään kuin epäilyksen varjo, vaikka poliisimiehen toiminnassa ei mitään tuomittavaa olisikaan. Videoanalyytikon vahva näkemys tietysti oli, että videokuva on aina poliisin eduksi.

Kyber-rikoskurssilla käytiin läpi nettimaailman riskejä esimerkkitapausten avulla. Toisin kuin etukäteen luulin, aihe ei rajoittunut pelkästään tietoturvariskeihin ja erilaisiin rikoksiin verkossa, vaan myös uusin ilmiöihin, jotka saattavat johtaa myös fyysisiin uhkiin.

Esimerkkinä oli muun muassa Bitcoin-maailmassa tapahtuviin rikoksiin liittyvä oikeussuoja. Kun rikollinen saa tavalla tai toisella haltuunsa toisen henkilön bitcoin avaimen, hän saattaa anastaa tältä huomattavan omaisuuden ja rikosten selvittäminen on varsin hankalaa, koska viranomaisilla ei välttämättä ole valmiutta ja osaamista tutkia näitä rikoksia. Toisaalta bitcoin on nimenomaan valuutta, joka on haluttu pitää kaiken sääntelyn ja keskitetyn hallinnon ulkopuolella.

 

Hyvinvoinnista huolehtiminen keskiössä

Liikunta, ravinto ja hyvinvointi tuntuvat olevan aika keskeinen teema kokonaisuudessa. Se oikeastaan hieman ihmetytti etukäteen opinto-ohjelmaan tutustuessa. Käytännössä ohjattua liikuntaa ravintoluentoineen on 3-4 kertaa viikossa ja hyvinvointi nousee esiin monissa muissakin yhteyksissä.

Ensimmäisten viikkojen aikana tuo painotus mainittuihin aiheisiin on opintojen myötä avautunut. Eräs keskeinen yleinen ongelma lainvalvontaviranomaisten keskuudessa Yhdysvalloissa tuntuu olevan korkeat itsemurhaluvut, virantoimitukseen liittyvät kuolemat sekä rivien välistä luettuna toisaalta ajoittain poliisin voimankäyttöön liittyvä arvostelu ja sitä kautta yleinen arvostus. Viime vuoden aikana Yhdysvalloissa kuoli virantoimituksessa yhteensä 144 poliisia ja 158 teki itsemurhan.

Tilastojen myötä ongelma on noussut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliisille on asetettu velvoite tilanteen korjaamiseksi. Laaditun strategian myötä operatiivisten tilanteiden jälkipuintiin ja yleiseen hyvinvointiin on kiinnitetty paljon huomioita ja tästä syystä tuo painotus näkyy myös tällä kurssilla. Näihin keskusteluihin liittyen oli hienoa todeta, että meillä Suomessa tuo henkilöstön hyvinvointi on erikseen huomioitu poliisiin strategiassa keskeisten arvojen yhteydessä.

 

Kansainvälisiä eroja ja yhtäläisyyksiä

Yksi monissa yhteyksissä esiin nouseva haaste Yhdysvalloissa tuntuu olevan riittävä yhteistyö eri toimijoiden kesken. Poliisilaitokset ovat niin itsenäisiä ja toimintatavoiltaan erilaisia, että saumaton yhteistyö tuntuu välillä olevaan varsin haastavaa, etenkin nopeita toimenpiteitä vaativissa tilanteissa. Selvää on, että eivät rikokset sielläkään rajoitu yhden poliisilaitoksen tai yhden osavaltion sisälle. Toimijoita on paljon paikallisella tasolla, osavaltioissa ja kansallisella tasolla.

Keskustelujen, kokemusten vaihdon ja ryhmätöiden yhteydessä jälleen kerran huomaa, että vaikka yhteiskuntamme ja ympäristömme poikkeavat suurestikin toisistaan eri maiden kesken, niin poliisitoiminnan haasteet tuntuvat olevan hyvin samankaltaisia. Samalla voi todeta, että poliisitoiminnan järjestelyt ja toimintatapamme kestävät hyvin vertailun muiden maiden kanssa ja kansallisista käytännöistämme voi olla ylpeä.

 

Sami Kalliomaa kurssin kansainvälisessä illassa Suomen poliisia edustamassa. Kuva: Sami Kalliomaan arkisto

Sami Kalliomaa
poliisitarkastaja
Poliisihallitus

18

Heräsikö ajatuksia? Kommentoi: