Niina Uskali

Julkisesta tuli salaista »

0 kommenttia | 124

Keskusrikospoliisi on julkaissut tänään rikollisjärjestöä koskevan esitutkintapöytäkirjan. Siinä järjestöihin kuuluvien henkilöiden nimet on aiemmasta käytännöstä poiketen salattu. Perusteina ovat eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu ja se, että viranomaisten toimintaa ohjaavaa julkisuusperiaatetta pystytään toteuttamaan niin hyvin kuin mahdollista. Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan (EOAK/4963/17) rikollisjärjestön jäsenyys on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan ehdottomasti salassa pidettävä tieto. Kun rikollisjärjestöihin kuuluvien – Lue lisää