Tero Muurman

Tietoverkkorikollisuus on rikollisuutta siinä missä toimitiloihin tehty murtokin »

0 kommenttia | 1

Poliisi muistuttaa, että häiriötilanteiden ennakointi ja rikosilmoituksen tekeminen hyödyttävät kaikkia. Organisaatioiden välisiin harjoituksiin, kuten Tieto2020-harjoitukseen, osallistuminen on myös poliisille arvokasta tositilanteihin varautumista. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toteuttaa edellä kerrottua lakiin perustuvaa tehtäväänsä koko yhteiskunnassa, ja joka on – Lue lisää