Poliisista, päivää! Kirjoitamme poliisiblogeissa turvallisuuteen liittyvistä teemoista. Lue ja kommentoi täällä tai Twitterissä!

Luottamus poliisiin syntyy kohtaamisissa »

0 kommenttia | 6

Koko maailma ja Suomi sen osana elää nyt haastavia aikoja. Ihmiset tarvitsevat tässä ajassa perusturvaa – tunnetta siitä, että on joku, johon voi luottaa. Poliisi haluaa olla nyt ja tulevaisuudessa yksi yhteiskunnan luottamuksen pilareista. Luottamus saavutetaan arjen perustehtävissä ja siinä, että poliisi voi jatkossakin olla visionsa mukaisesti kaikkien turvana, kaikkina aikoina. Luottamus poliisiin syntyy ja – Lue lisää

Poliisin enimmäistoimintavalmiusaika on poliisin palvelulupaus »

0 kommenttia | 1

Poliisihallituksen asettama poliisin enimmäistoimintavalmiusaikoja pohtinut työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja kiitän omasta puolestani kaikkia työhön osallistuneita. Tilastojen valossa Suomi on edelleen yksi maailman turvallisimmista maista. Suomi pärjää erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa, joissa mitataan rikollisuutta, onnettomuuksia ja häiriöitä sekä luottamusta viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään. Suomessa poliisin hälytyspalveluiden saatavuus on nykyiselläänkin hyvällä tasolla, mutta poliisi kehittää toimintaansa jatkuvasti. – Lue lisää

Kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina »

0 kommenttia | 113

Rasismi on rikos. Sitä ei pidä piilotella tai sietää. Suomalaisessa oikeusvaltiossa meillä jokaisella on erinomaiset mahdollisuudet pysäyttää rasisti, oli kyseessä sitten poliittinen päättäjä, julkisuuden henkilö, seinänaapuri tai poliisi. Ensin oli #metoo, nyt #blm. Molempien ytimessä on sama asia, ihmisten koskemattomuus ja yhdenvertaisuus. Poliisin tehtävänä on turvata perusoikeuksia. Suomessa avoimesti rasisti poliisi ei pystyisi kovin pitkään – Lue lisää

Julkisesta tuli salaista »

0 kommenttia | 124

Keskusrikospoliisi on julkaissut tänään rikollisjärjestöä koskevan esitutkintapöytäkirjan. Siinä järjestöihin kuuluvien henkilöiden nimet on aiemmasta käytännöstä poiketen salattu. Perusteina ovat eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu ja se, että viranomaisten toimintaa ohjaavaa julkisuusperiaatetta pystytään toteuttamaan niin hyvin kuin mahdollista. Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan (EOAK/4963/17) rikollisjärjestön jäsenyys on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan ehdottomasti salassa pidettävä tieto. Kun rikollisjärjestöihin kuuluvien – Lue lisää

Vähimmäisnopeuden alittamisesta voidaan määrätä liikennevirhemaksu – maltti kuitenkin valttia »

2 kommenttia | 121

Uuden vähimmäisnopeusliikennemerkin tarkoituksena on edistää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Ajonopeus tulee suhteuttaa liikennevirtaan ja sääolosuhteisiin. Kuljettaja saa ajaa myös tulevaisuudessa hitaasti, määriteltyä vähimmäisnopeutta alhaisemmalla nopeudella, ilman pelkoa seuraamuksista, kun siihen on hyväksyttävä syy, kuten huono ajokeli. Kuvat: Väylävirasto Tavallisesti oletetaan, että ihmiset ajavat ainakin suunnilleen nopeusrajoitusten mukaan. Liikenteeseen kuitenkin mahtuu usein huomattavasti liikennevirtaa hitaammin ja – Lue lisää

Poliisipsykologin neuvot poikkeusoloihin: ”Luota siihen, että tämäkin tilanne päättyy joskus” »

0 kommenttia | 120

Nykyinen kriisi koettelee ihmisten henkistä sietokykyä monesta eri syystä. Jos tilanne koetaan nopeana ja odottamattomana, sillä voi olla voimakkaat vaikutukset. Koronavirus vaikuttaa juuri sen vuoksi, että se on levinnyt nopeasti laajalle ja edellyttänyt yhteiskunnassa rajuja vastatoimenpiteitä. Alle on koottu henkistä kriisinsietokykyä koettelevia tilanteita ja Poliisiammattikorkeakoulun psykologi Jari Hyytin neuvoja, kuinka selviytyä niistä. Entuudestaan tuntematon koronavirus – Lue lisää