Vauhtia ja vaarallisia tilanteita »

0 kommenttia | 1

”Karu viikko liikenteessä jatkuu: eilen auto törmäsi puimuriin ja nyt henkilöauto päin rekkaa, molemmissa menehtyi ihminen… ” Näin avasi Poliisihallituksen johtovalmiudessa ollut kollega skype-keskustelun syyskuun alkupuolella, kun olin ollut tehtävässäni Poliisihallituksen liikenneturvallisuuden vastuualueella pari päivää. Tästä kehkeytyi keskustelu, jossa kävimme lyhyesti läpi viimeaikojen tapahtumia liikenneturvallisuuteen liittyen ja siitä kummunneeseen julkiseen keskusteluun. Erityisesti keskustelun keskiössä ovat – Lue lisää

Nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja avaa poliisin roolia alle 15-vuotiaiden kiusaamistapauksissa »

0 kommenttia | 11

Mediassa on taas kerran virinnyt keskustelu koulukiusaamisesta ja miten siihen tulisi reagoida eri tahojen toimesta. Poliisilla on koulukiusaamisessa oma roolinsa, etenkin kun miltei kaikki koulukiusaamisen alle luettava toiminta täyttää yleensä jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisin puuttumismahdollisuudet vain eroavat radikaalisti sen mukaan, onko epäilty täyttänyt jo 15 vuotta vai ei.  Tässä kirjoituksessa kohdistan huomioni jo tapahtuneen rikoksen – Lue lisää

EIT: Oikeus elämään, ei aseisiin »

0 kommenttia | 9

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) mukaan ampuma-ase muodostaa niin suuren riskin ihmisen elämälle, että viranomaisella on erityisen suuri velvollisuus huolehtia tämän oikeuden toteutumisesta. Näkemyksen voi tiivistä muotoon: Kenenkään harrastus ei ole tärkeämpi kuin toisen henki ja terveys. Kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta saada asetta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi Suomelle langettavan tuomion, kun se ei pystynyt turvaamaan Kauhajoen koulusurmien – Lue lisää

Tiedon, analyysin ja analytiikan hyödyntämisen tarve poliisissa – ilmeinen ja suuri? »

0 kommenttia | 9

Poliisi on moderni viranomainen, joka pitää huolta suomalaisten turvallisuudesta. Poliisi kehittää toimintaansa voidakseen palvella kansalaisia entistä paremmin ja tehokkaammin. Poliisin toiminta perustuu tietojohtoisuuteen, mikä edellyttää, että päätöksenteko perustuu analysoituun tietoon. Poliisissa pyritään analyysin ja analytiikan avulla ennakoimaan ja tunnistamaan turvallisuusuhkia, rikoksia ja liikenneonnettomuuksia sekä kohdistamaan niukkoja resursseja oikein. Niukkojen resurssien aikakaudella tietoa on entistä tärkeämpää – Lue lisää

Tietoverkkorikollisuus on rikollisuutta siinä missä toimitiloihin tehty murtokin »

0 kommenttia | 1

Poliisi muistuttaa, että häiriötilanteiden ennakointi ja rikosilmoituksen tekeminen hyödyttävät kaikkia. Organisaatioiden välisiin harjoituksiin, kuten Tieto2020-harjoitukseen, osallistuminen on myös poliisille arvokasta tositilanteihin varautumista. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toteuttaa edellä kerrottua lakiin perustuvaa tehtäväänsä koko yhteiskunnassa, ja joka on – Lue lisää

Poliisin toiminnassa ei ole väkivallalle sijaa »

0 kommenttia | 36

Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi tänään päätöksensä Lahden poliisivankilan tapahtumista helmikuussa 2019. Perehdymme päätökseen Poliisihallituksessa ja katsomme, aiheuttaako se tarvetta kehittämistoimenpiteille. Hämeen poliisilaitos vastaa asian virkamiesoikeudellisista toimista. Totean, että poliisissa ei hyväksytä tekoja jotka ovat lain, ohjeistusten tai poliisin arvojen vastaisia. Väkivallalle poliisin toiminnassa ei ole sijaa. Jokainen poliisin toimintaan liittyvä rikostuomio on liikaa, mutta se ei – Lue lisää