Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö netissä

Internetin kehityksen kärjessä ovat jo pitkään olleet erilaiset sovellukset ja palvelut, jotka monella tapaa helpottavat tai tuovat lisäarvoa elämäämme. Jokaisen hyvän idean ääreltä löytää valitettavasti myös ihmisiä, jotka haluavat käyttää tätä välinettä toisten hyväksikäyttämiseen, tavalla tai toisella.

Siinä missä ennen nettiä lasten hyväksikäyttäjän piti päästä vähintään puheäänen kantaman päähän aiotusta uhrista, nykyään samaa voi periaatteessa yrittää mistä maapallon kolkalta tahansa. Käytetty kieli käytännössä kuitenkin rajaa aluetta samoin kuin mahdolliset toiveet fyysisestä kohtaamisesta.

Lainsäädäntö on varsin hyvin ajan tasalla sen suhteen, että varsinkin alle 16-vuotiaisiin kohdistuvat seksuaalirikokset, niiden yritys ja jossain määrin myös valmistelukin on rangaistavaa. Viimeksi mainittu toteutuu entistä paremmin 2011 voimaan tulleen ”lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin” -rikoksen myötä, jolla tilkittiin varsinaisen hyväksikäyttöyrityksen ja siihen suuntautuvan valmistelun väliin jäävää kriminalisoimatonta tilaa.

 

Seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisy

Rikosnimikkeitä ja seuraamuksia tärkeämpää on kuitenkin rikosten ennaltaehkäisy. Hyväksikäyttäjien toimintamalli on olosuhteiden pakosta usein siinä määrin samantapainen, että joitakin huomioita ja neuvoja voidaan ennaltaehkäisyn näkökulmasta tehdä ja antaa.

Lapsen huoltajilla on myös velvollisuus huolehtia lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista. Ensimmäinen ja tärkein asia huoltajan näkökulmasta on pitää yllä keskusteluyhteyttä lapseen ja olla kiinnostunut hänen asioistaan, myös netissä. Usein ongelmaksi muodostuu se, että vaikka lapset varsin usein osaavat torjua netin kautta epämääräisin aikein lähestyvät ihmiset, he eivät kerro näistä kenellekään luotettavalle aikuiselle. Joissakin tapauksissa tässä saattaa olla kyse myös siitä pelosta, että lasta rangaistaan esimerkiksi netin tai älypuhelimen käyttöä rajoittamalla, vaikka hän on tosiasiassa rikoksen tai sen yrityksen uhri ja toiminut täysin oikein kun on kertonut tapahtumasta.

Toinen asia on tietenkin kertoa näistä vaaroista, niillä pelottelematta, mutta niitä vähättelemättäkään. Osa hyväksikäyttäjistä saattaa olla hyvinkin suorasukaisia, mutta peittelemätön aie on myös helpompi torjua. Huomattava osa hyväksikäyttäjistä on usein kärsivällisiä ja osa osaa toimia hyvinkin ammattimaisesti tai hyväksi havaitun kaavan mukaan. Ensimmäinen askel on lapsen luottamuksen saaminen. Tämä voi tapahtua itse lapsena esiintyen tai sitten muuten sympaattisena ja empaattisena, lasta ymmärtävänä aikuisena esiintyen. Kun luottamus on saatu, voidaan edetä salaisuuksiin ja sitä kautta intiimeihin yksityiskohtiin, joskus hyvinkin rauhallisesti, mutta määrätietoisesti. Pieniäkin myöntymisiä hyväksikäyttäjän vaatimuksiin voidaan myöhemmin käyttää hyväksi kun vedotaan tai suoraan kiristetään esimerkiksi entistä rohkeampien kuvien tai tekojen toteuttamiseksi. Kiristäjän pihdeissä olo voi olla lapselle henkisesti äärimmäisen raskasta ja voi jo sellaisenaan olla lapselle vahingollista. Tässä vaiheessa lapsi usein oireilee jollakin tavalla myös ulospäin.

 

Hyväksikäytön selviäminen

Kun kyseessä kuitenkin on lapsi, joka voi joutua hyvinkin ammattimaisesti toimivan hyväksikäyttäjän kohteeksi, mitkään neuvot tai varoitukset eivät välttämättä auta. Mahdollisen hyväksikäytön selvitessä lapsen vanhemmille, reaktiot ovat ymmärrettävästi voimakkaan tunnepohjaisia. On kuitenkin pari asiaa, jotka olisi hyvä muistaa, surusta ja vihasta huolimatta. Ensimmäinen asia on, että mahdolliseen epäiltyyn ei olla yhteydessä millään tavalla. On tapauksia, joissa vanhemmat ovat, täysin ymmärrettävästi, esimerkiksi itse olleet yhteydessä hyväksikäyttäjään, jolloin hän on saanut ennakkoon varoituksen poliisin olevan hänestä kohta kiinnostunut. Silloin jo käsillä olevan jutun, saati muiden mahdollisten hyväksikäyttöjen, tutkinta saattaa vaikeutua huomattavasti. Ensimmäisenä siis yhteys poliisiin. Poliisi osaa myös kertoa mistä lapselle saa apua, jotta mahdollisesta hyväksikäytöstä toipuminen pääsee mahdollisimman nopeasti käyntiin. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta tämäkin prosessi lähtee liikkeelle.

 

Ikärajoista

Seksuaalisen kanssakäymisen ikäraja on 16 vuotta. Jos toinen osallisista on lapsen huoltaja, opettaja tai vastaavassa auktoriteettiasemassa oleva henkilö, ikäraja on 18 vuotta. Samaa ikärajaa noudatetaan myös maksullisen seksin tai pornografisen materiaalin levittämisen suhteen. Tästä seuraa myös se, että 16 vuotta täyttäneelle tehty ehdotus seksin harrastamisesta ei edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ole rikos. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin olla jotakin muuta, mahdollisesti rangaistavaa, häirintää. Ikärajoista tulee muistaa sekin, että ikärajan selvittäminen on aikuisen vastuulla.

 

Linkkejä:

Seksuaalirikokset:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

THL:n sivut lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskien:

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/pahoinpitely-ja-seksuaalinen-hyvaksikaytto/seksuaalisen-hyvaksikayton-epaily

Terveyskirjaston sivu aiheesta:

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00941

 

Twitter: @HPLNettipoliisi

12

Heräsikö ajatuksia? Kommentoi:

11 kommenttia

Ari Jalokinos

Hyvä että tästä aiheesta on asiallista tietoa saatavilla. – Vastaa

Hege

Ikärajoista: lakiin on kirjattu myös poikkeussäännös, joka sallii myös alle 16-vuotiailta seksuaalisen kanssakäymisen, mutta vain mikäli osapuolet ovat fyysisesti ja henkisesti samantasoisia. Kahden 15-vuotiaan välinen seksi ei ole siis molemminpuolinen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. – Vastaa

Teemu Hokkanen

Tämä pitää paikkansa. Asia kuitenkin harkitaan aina tapauskohtaisesti, erityisesti jos osallisten iässä tai kehityksessä on eroa. – Vastaa

Huolestunut äiti

Lapsemme ja hänen ystävänsä ovat saaneet snapchatin kautta samalta mieheltä(kertoo iäkseen 21 vuotta) kuvia miehestä suihkussa,pyyntöjä alastonkuvista,seksuaalissävytteisiä kirjoituksia jne. Viestejä on tullut noin viikon ajan. Nyt näistä kuvista ja viesteistä myös miehen kasvoista on saatu kuvakaappauksia eli kuvat ovat tallessa. Laoset joille viestejä tulee,ovat 11-12 vuotiaita. Miten minun pitäisi toimia? Pitäisikö kuvat lähettää poliisille? – Vastaa

Elisa N

Itse ainakin ottaisin välittömästi yhteyttä poliisiin! – Vastaa

Huolestunut äiti

Otettu jo ja rikosilmoitus tehty asiasta. – Vastaa

Teemu Hokkanen

Kyllä. Kyseeseen voi tulla lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin tai jopa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys, jos lasta yllytetään johonkin seksuaaliseen tekoon. Tämä on ilman muuta poliisille kuuluva asia. – Vastaa

Huolestunut äiti

Mitä kautta nämä kuvat tulee poliisille toimittaa? – Vastaa

Teemu Hokkanen

Kuvat voi toimittaa poliisille rikosilmoituksen teon yhteydessä tai kysyä asiaa tutkivalta poliisilta, että miten hän toivoo todistusaineiston toimitettavan. – Vastaa

tt

Jos rikos on mahdollisesti vanhentunut mutta on silti vakavaa voiko sitä tutkia jos on todisteita? – Vastaa

Teemu Hokkanen

Jos rikoksen syyteoikeus on vanhentunut, sitä ei tutkita. Kannattaa kuitenkin muistaa, että lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa vanhentumisaika lasketaan pääsännöstä poikkeavalla tavalla. Rikoslain 8 luku ”Vanhentumisesta” ja sen 1§:n 5 mom. kertoo seuraavaa:

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus vanhentuu aikaisintaan, kun asianomistaja täyttää kaksikymmentäkahdeksan vuotta. Sama koskee kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henkilöön kohdistunutta raiskausta, törkeää raiskausta, pakottamista sukupuoliyhteyteen, pakottamista seksuaaliseen tekoon, seksuaalista hyväksikäyttöä, paritusta, törkeää paritusta, ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa. Syyteoikeus vanhentuu rikoksen kohteena olleen henkilön täyttäessä kaksikymmentäkolme vuotta, jos kysymyksessä on 20 luvun 8 b §:n 2 momentissa tarkoitettu lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin. – Vastaa