Miten katkaistaan terrorismin aiheuttama väkivallan kierre?

Viimeisen kahden vuoden aikana on maailmanlaajuisesti tehty terrorismin torjumiseksi enemmän kuin vuosikymmeniin. Syyriaan ja Irakiin matkustaneet terroristiset vierastaistelijat ja heidän muodostamansa terrorismin uhka sai kansainvälisen yhteisön miettimään keinoja ilmiön muodostaman uhkan madaltamiseksi. Uhka on muuttanut muotoaan, mutta ei ole hävinnyt. Systemaattista työtä on jatkettu eri foorumeilla. Haluan nostaa esille YK:n asiaan liittyvät päätöslauselmat, jotka velvoittavat sen jäsenvaltioita. YK:n lisäksi kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin toimet ovat tärkeitä. Vierastaistelijat muodostavat uhan lähes jokaisessa maailmankolkassa, eikä kyse ole pelkästään Eurooppaan kohdistuvasta uhasta.

Euroopan unionin päätökset ovat merkityksellisiä Suomen kannalta. Tiedusteluyhteisön työn lisäksi Euroopan poliisivirasto Europolilla ja rajaturvallisuusvirasto Frontexilla on merkitykselliset roolinsa kansallisia turvallisuusviranomaisia tukemassa. Ensisijaisesti terrorismia tulisi torjua Suomen rajojen ulkopuolella. Suomen aktiivinen osallistuminen siviilikriisinhallintaan konfliktialueilla ei-sotilaallisin keinoin on merkittävä panostus myös tässä mielessä. Kun esimerkiksi vahvistetaan naisten ja tyttöjen tasa-arvoa, mahdollistetaan lapsille kouluttautuminen ja työllistyminen, niin samalla parannetaan heidän elinympäristöä ja edistetään oikeusvaltiokehitystä konfliktin jälkeen. Uhkat eivät tule pelkästään rajojemme ulkopuolelta. Kotoperäistä terrorismia ja muuta kohdennettua väkivaltaa torjutaan yhdessä turvallisuusviranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Tietoisuus näistä kysymyksistä on lisääntynyt ja yhdessä tekeminen kehittynyt.

Terrorismin torjunnassa on kyse rauhan rakentamisesta ja ylläpitämisestä

Poikkeuksellista edellä kuvatussa globaalissa työssä on ollut valtioiden yhteinen tahtotila suojata kansalaisiaan väkivallalta. Päättäväisiä toimia on tehty nopeasti. Yksimielisesti hyväksytyt YK:n päätöslauselmat ovat konkreettinen esimerkki. Käytännössä varsin monet päätökset koskevat turvallisuuden vahvistamista kovin keinoin. Voidaan kysyä, että jos kaikilla mailla ja toimijoilla olisi yhtä vahva halu lopettaa konflikteja, osallistua humanitaaristen kriisien ratkaisemiseen ja edistää rauhaa, niin saataisiinko terrorismin torjunnan kannalta sama lopputulos. Kyse on arvovalinnoista, siitä mitä halutaan tehdä ja mihin rahoitusta kohdennetaan.  Kaikki työ, jolla tehdään väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyminen vähemmän houkuttelevaksi vaihtoehdoksi, on arvokasta. Terrorismin torjunnassa tarvitaan samanaikaisesti sekä kovia turvallisuustoimenpiteitä että pehmeämpiä keinoja.

Suhtautuminen konfliktialueelta palaaviin naisiin ja lapsiin

Tällä hetkellä useassa maassa mietitään suhtautumista konfliktialueilla olleisiin ja edelleen oleviin naisiin sekä lapsiin. Osa heistä saattaa muodostaa palatessaan lähtömaihinsa turvallisuusuhkan, mutta suurin osa ei. Palaajien määrää on vaikea arvioida, mutta yhteiskunnan tulee olla valmis toimimaan asianmukaisesti. Rikoksiin syyllistyneet saatetaan rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan. Erityisesti alaikäiset, joita ei epäillä rikoksista, saattavat tarvita monenlaista apua traumojen käsittelemiseen ja mahdollisesta väkivaltaisesta aatemaailmasta irtautumiseen. Suomessa on olemassa toimintamalli, joka ohjaa viranomaisia ja järjestöjä taistelualueilta palaavien suhteen. Tavoitteena on väkivallan riskin vähentäminen.

Jotta vuosikymmeniä kestänyt väkivallan kierre saataisiin jonain päivänä katkaistua, niin erityistä huomiota tulee kiinnittää naisiin ja lapsiin. Naisten, erityisesti äitien, asemaa ääriajattelun ja -toiminnan kitkemisessä sekä perheiden tukemisessa ei tule väheksyä. Äidit pystyvät usein vaikuttamaan omassa ympäristössään siihen, että tämän päivän lapsista ei tule tulevaisuuden väkivallan käyttäjiä. He saattavat pystyä estämään nuorten ajautumisen väkivaltaiseen ääriajatteluun ja -toimintaan. Suomessa oivalsimme naisten voiman väkivaltaisen radikalisoitumisen vastaisessa työssä jo jokin aika sitten. Naiset tekevät arvokasta työtä omissa ympäristöissään. Usein varsin huomaamattomasti. Kiitos teille.

 

Twitter @TimoKilpelainen

9

Heräsikö ajatuksia? Kommentoi:

4 kommenttia

Maaksu

Useita antiradikalisointi esimerkkeja on olemassa. Esim Britanniassa Quilliam Foundation jonka perustivat entiset aari-islamisti jarjeston Hizb-ut-tahrir’in jasenet. YK valitettavasti on kaksinaamainen ja rahoittaa UNWRA’n kautta palestiinalaiskouluja joissa opetetaan miten murhata juutalainen. Tyo naisten ja lasten kanssa on ehdottomasti tarkeata, se on siemenvilja pelastamista hallalta. Mutta jos koulut kayttavat itse radikalisoimismetodeja, se on turhaa. Myos esim imamit jotka tulevat ulkomailta pitaa seulata tarkasti, he juuri ovat olleet suuri syy esim Britanniassa toisen ja kolmannen polven nuorten maassa syntyneiden radikalisoinnissa. – Vastaa

Toivoo eräs kulkija.

Hyviä ajatuksia!
Lisäksi voisi harkita perustuloa syrjäytyneille. Kun saa vatsan täyteen päivittäin ilman pelkoa taloudellisista kurituksista uskaltaisin väittää ihmisten käyttäytyvän toinen toistaan kunnioittaen. – Vastaa

Banksteri on kanksteri

Terrorismi ja sota ovat kansainvälisen poliittisen eliitin työvälineitä tehdä lisää rahaa, saada valtaa ja mitälie hiilen mustia NWO-agendoita heillä ikinä onkaan. Kaikki jäljet johtavat pyramidin huipulle eivätkä nuo omahyväiset sosiopaatit sitä isommin edes salaile. Ongelma onkin lampaissa jotka eivät näe metsää puilta. Media myy meille ”kriisejä” jotka itseasiassa ovatkin loistavasti onnistuneita projekteja kuten esim pakolaiskriisi ja kaikki ns talouskriisit. Tauti on siis tiedossa mutta mistä lääke? – Vastaa

voke

Hieno ja päämääräisesti suurin ajatus, on auttaa äitejä ja isiä, näissä perheissä. Kuitenkin täytyy muistaa että isän ja miehen merkitys perheissä on yhteiskunnallisesti suurempi arvo kuin pohjoismaalaisesti. Suomessa asiat on erilllään…. – Vastaa