Munkkilatinaa vai ymmärrettävää tekstiä!?

Poliisissa tehdään paljon erilaisia kirjallisia lupa- ja tutkinta-asioiden päätöksiä. Usein käy niin, että päätöksen saanut ei ymmärrä sen sisältöä. Juridisen tekstin sijaan tarvitaan siis paremmin ymmärrettävää ja selkeää kielellistä ilmaisua.

Päätösten selkeät perustelut

Poliisista tehtiin vuonna 2017 noin 1 700 kantelua. Kanteluja tehtiin mm. tutkinnanjohtajien tekemistä tutkinnan lopettamispäätöksistä. Tutkinnanjohtajia on nyt kehotettu perustelemaan ratkaisujaan keskivertokansalaisen ymmärtämällä yleiskielellä oikeuskirjallisuudesta poimittujen fraasien sijaan.

Fraasien hylkääminen

Laajemmin kyse on viranomaisten tekemien päätösten sisältöä koskevasta ongelmasta. Pyrimme tekemään juridisesti oikeita päätöksiä ja siinä useimmiten onnistumme. Tutustumme KKO:n ja KHO:n ratkaisuihin, lain esitöihin, hallituksen esityksen perusteluihin jne. Kopioimme näistä hyviä fraaseja ja kirjoitamme ne päätökseen. Päätöksestä tulee näin vaikeaa ns. täydellistä munkki -latinaa; juridisesti oikein, mutta sisältö ei avaudu lukijalle.

Selkokielisyys

Kirjalliset päätökset on tehtävä ymmärrettävästi ja selkeällä yleiskielellä. Selkokieltäkin se voi olla. Selkokieli on yleiskieltä yksinkertaisempaa kieltä. Kieltä, jonka sisältöä, rakennetta ja sanastoa on muokattu helpommaksi ymmärtää.

Esimerkki

Ensimmäisessä versiossa tätä kirjoitusta oli minulla seuraava teksti:
Yhtenä osa-alueena olivat, joista tehtiin kanteluja, tutkinnanjohtajien tekemät päätökset, joissa oli kyse tutkinnan lopettamiseen liittyvästä asiasta.

Selkokieliajattelulla korjasin sen muotoon:
Kanteluja tehtiin mm. tutkinnanjohtajien tekemistä tutkinnan lopettamispäätöksistä.

Lopuksi

Vaikka teenkin töitä täällä savolaisuuden pääkaupungissa Kuopiossa, en omissa kirjallisissa päätöksissä voi mennä sen sanonnan taakse, että; ”savolaisen ollessa äänessä vastuu siirtyy kuulijalle”.

Twitter: @NykanenJarmo

4

Heräsikö ajatuksia? Kommentoi: