Operatiivinen viestintä vastaa tiedontarpeeseen ja katkaisee huhuilta siivet

Viestinnän rytmi on nopeutunut, ja merkittävistä tapahtumista uutisoidaan vähilläkin tiedoilla välittömästi. Sosiaalinen media on monien hyvien puoliensa lisäksi uuden ajan rikkinäinen puhelin. Rikkinäinen puhelin -leikissä viesti muuttuu matkan varrella.

Sosiaalisessa mediassa huhuja voi levittää kuka tahansa, joten jo alkuperäinen viesti saattaa olla osittain väärä tai täysin virheellinen. Kansalaisten kannattaa luottaa viranomaisten ja vastuullisten medioiden julkaisuihin ja välttää jakamasta videoita, valokuvia tai tapahtumiin liittyviä tietoja. Poliisi julkaisee luotettavaa tietoa heti, kun se on mahdollista.

Informaatiovaikuttamisella tarkoitetaan tahallista väärien tietojen levittämistä tai huhujen jakamista. Huhuja luovat ja levittävät myös valemediat, jotka eivät ole sitoutuneet Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeisiin. Valemediat julkaisevat väritettyjä tarinoita, joiden lähteitä ei tarkisteta, eikä toimitus ota mitään vastuuta vääristä tiedoista.

Helsingin poliisi kertoo ajankohtaisista poliisioperaatioista aikaisempaa aktiivisemmin ja nopeammin myös virka-ajan ulkopuolella. Nopeuden lisäksi viranomaisviestinnän tulee olla luotettavaa, avointa, ymmärrettävää ja mahdollisuuksien mukaan vuorovaikutteista. Sosiaalista mediaa seurataan ja virheellisiin tietoihin puututaan aktiivisemmin.

Onnistunut operatiivinen viestintä vastaa kansalaisten ja median tiedontarpeeseen. Helsingin poliisin operatiivisista tilanteista tiedotetaan ensisijaisesti Twitterissä, josta Helsingin poliisilaitoksen löytää nimellä @HelsinkiPoliisi. Osoitetta www.twitter.com/helsinkipoliisi voi seurata myös internetselaimella, eikä se vaadi Twitteriin rekisteröitymistä.

7

Heräsikö ajatuksia? Kommentoi:

1 kommentti

kettu

Miksi poliisi ylipäätänsä ottaa kantaa mediaan, journalismiin, tai siihen mitkä julkaisut ovat vastuullisia ja mitkä ns. valemedioita? Onko poliisilla paremmat edellytykset päätellä näitä asioita verrattuna keskiverto kansalaiseen?

Auttaisi ehkä, jos tässä annettaisiin jotain esimerkkejä niistä huhuista, joilta poliisi kokee itsensä päteväksi katkaista siivet. – Vastaa