Poliisiin luotetaan, mutta kunnioitetaanko?

Juttutuokioita ja keräilykortteja

Pikkupoikana pyöräilimme kavereiden kanssa Haagan poliisiasemalle turvamerkitsemään polkupyöriämme. Ajoitus oli huono, koska osuimme paikalle juuri lounastauon aikaan. Isokokoinen konstaapeli sanoi, että kyllähän me pyöriä merkitsemme, mutta emme tänään. Tulkaa pojat huomenna uudestaan. Näin teimme, koska mielikuvamme poliisista auktoriteettina oli sitä luokkaa, että ei tohtinut inttää vastaan ja jäädä norkoilemaan pihalle. Poliisi oli samanaikaisesti pienestä pojasta hieman pelottava, mutta myös kiinnostava hahmo. Vierailimme toistuvasti, erityisesti kesäaikaan, poliisiaseman pihalla juttelemassa poliisien kanssa ja milloin pyydettiin heijastimia ja milloin poliisitarroja, joita liimattiin polkupyöriin. Poliisit esittelivät poliisiautoja ja saimme joskus kurkata sisään putkakäytävällekin. Se vasta jännää oli. Heillä tuntui aina olevan aikaa vaihtaa muutama sana meidän kanssa. Kunnioituksemme poliisia kohtaan oli suuri.

Kun aloitin poliisityöni Espoossa, niin jokainen lapsi ja vähän varttuneempi tunsi Kilonpoliisin. Jos ei muuten, niin poliisin jakamista poliisiaiheisista keräilykorteista. Varsin usein poliisiaseman autotallin edessä oli lapsia kyselemässä korttien perään ja samoin myös tehtävillä ollessamme. Usein pyysimme nuoria odottamaan, kunnes tehtävä oli hoidettu, jonka jälkeen oli aikaa jakaa kortteja tai pinssejä ja vaihtaa kuulumisia heidän kanssaan. Pienillä hyvillä teoilla voi olla laajempi merkitys tulevaisuudessa.

Ennalta estävää toimintaa on poliisissa tehty aina ja tehdään nykyäänkin eri puolilla maata. Sisäisen turvallisuuden selonteossa edellytetään, että ennalta estävän toiminnan kohteita ovat toistuvasti rikoksiin syyllistyvät ja rikosten uhriksi joutuvat, nuoret, erilaiset yhteisöt sekä laajamittaisen väkivallan uhkat. Tulevaisuudessa poliisin suorittamaa yleisvalvontaa kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan enemmän edellä mainittuihin ennalta estävän toiminnan kohteisiin. Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi määritellään paikalliset tavoitteet, joissa huomioidaan paremmin paikalliset olosuhteet. Poliisin toiminnalla pyritään muun muassa vähentämään rikollisuutta, lisäämään luottamusta eri toimijoiden kesken, rakentamaan siltoja ryhmien välille ja näin parantamaan turvallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta.

Ilmapiirin kiristyminen

Jo pidemmän aikaa on julkisuudessa viestitty poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten toimintaympäristön voimakkaasta muuttumisesta. Perinteisten turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden rinnalle on noussut uusia ja vaikeasti hahmotettavia uhkia ja riskejä. Näillä on vaikutusta valtion ja viranomaisten toimintaan, mutta ei välttämättä näy yksittäisen kansalaisen elämässä päivittäin. Sen sijaan jokainen on varmasti huomannut viimeisen vuoden aikana tapahtuneen ilmapiirin muuttumisen. Lisääntyneen vihapuheen ja voimakkaan eri intressiryhmien välisen vastakkainasettelun. Tästä meidän tulee olla erityisen huolissaan, koska sen suorat tai välilliset vaikutukset ovat jokaisen meidän arjessa ympärillämme. Poliisit ovat kertoneet, että heihin kohdistuneet häirinnät, uhkailut ja vihapuhe ovat lisääntyneet. Ikään kuin poliisia ei kunnioitettaisi enää niin kuin aiemmin. Osalta kansalaisista tuntuu välillä unohtuvan, että poliisi on suorittamassa sille laissa määriteltyjä tehtäviä laissa määritellyin toimivaltuuksin.

Poliittisen väkivallan tutkijat ovat viestittäneet, että he ovat huolissaan asenteiden koventumisesta yhteiskunnassamme. Sosiaalisessa mediassa ja keskustelufoorumeilla käytävä keskustelu on retoriikaltaan koventunut ja kehityssuunta on vaarallinen. Osittain taustalla on varmasti viime syksynä alkanut ja nyt jo rauhoittunut turvapaikanhakijamäärien kasvu. Keskusteluista on pääteltävissä, että yhä isompi joukko suhtautuu myönteisemmin väkivaltaan ja väkivallan käyttö koetaan hyväksytyksi toimintamalliksi usein kuviteltuja uhkia vastaan. Kirjoittajat itse eivät välttämättä ikinä ajaudu käyttämään väkivaltaa, mutta heidän viestinsä tavoittavat henkilöitä, jotka saattavat saada kimmokkeen väkivallan käyttöön muiden keskusteluista.

Kovia ja pehmeitä keinoja

Kysyin tutkijoilta millä keinolla ilmapiiri saataisiin käännettyä parempaan suuntaan ja siten vähennettyä väkivallan uhkaa. Heidän vastauksensa oli selkeä. Ei ole olemassa yhtä ainutta keinoa yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttamiseksi. Tarvitaan useita samanaikaisia toimia, jotka koskettavat tasapuolisesti kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Tällä tarkoitettiin esimerkiksi taloustilanteen parantumista siten, että se koskettaa jokaista, työllistymistä ja koulutuspaikan saamista. Listaa voisi jatkaa. Näihin teemoihin ei poliisi kykene vaikuttamaan. Tutkijoiden mukaan äärimmäisenä vaihtoehtona tarvitaan sellainen järkyttävä ja pysäyttävä teko, joka saa eri yhteiskunnan toimijat ja kansalaiset puhaltamaan samaan suuntaan, yhteisen hyvän eteen.

Pehmeän toiminnan lisäksi, joksi ennalta estävä toiminta voidaan katsoa, poliisi on määrätietoisesti lisännyt osaamistaan, kalustoaan ja välineistöään vakavan väkivallan uhkaan vastaamiseksi. Tämä työ jatkuu edelleen. Se on välttämätöntä, koska poliisi kohtaa työssään toistuvasti tilanteita, joissa ampuma-aseet ovat mukana. Poliisiylijohtaja Kolehmainen totesi viikonlopun poliisimurhan jälkeen, että poliisi vaarantaa joka päivä itsensä, jotta yhteiskunta olisi turvassa. Hinta on kuitenkin liian kova, jos poliisimies menettää henkensä tai loukkaantuu vakavasti virkatehtävässään. Kallein mahdollinen hinta maksettiin viime viikonloppuna. Meitä ei ole liikaa, jokaista tarvitaan.

Vihdin poliisimurha järkytti laajasti. Viimeistään nyt voisimme yhdessä yrittää kääntää ilmapiirin parempaan suuntaan. Jokainen voi arjen sanoilla ja teoilla olla vaikuttamassa yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja erityisesti lähiympäristöönsä. Minun ja sinun sanomisilla, tekemisillä ja sanomatta sekä tekemättä jättämisillä on merkitystä. Laajemmin kuin meidän itsemme toimintaan. Vaikka mieluummin poliisi toimii ennalta estävästi, niin mikäli väkivaltaa kuitenkin esiintyy, on poliisi paikalla turvaamassa. Eettisen valan tai vakuutuksen mukaisesti valmiina kohtaamaan myös poliisin ammattiin liittyvät vaarat. Tänään ja huomenna.

Osanottoni Vihdissä menehtyneen poliisimiehen omaisille, läheisille ja työyhteisölle. Voimia loukkaantuneelle kollegalle

0

Heräsikö ajatuksia? Kommentoi:

1 kommentti