Pysäköinti on osa turvallista ja sujuvaa liikennettä

Minulta on kysytty, miksi poliisi osallistuu pysäköinninvalvontakampanjaan.

Viime vuosina on Helsingin liikenteessä loukkaantunut noin 470 henkilöä, joista jalankulkijoita noin 80 ja pyöräilijöitä noin 100. Helsinki on kuitenkin monella mittarilla erittäin liikenneturvallinen kaupunki. Silti tekemistä vielä riittää liikenteen heikoimman osapuolen suojelemiseksi.

Uusia avauksia tarvitaan ja samalla valvontalinjauksia joudutaan tiukentamaan tilanteen parantamiseksi entisestään. Helpot keinot on käytetty jo aikapäivää sitten.

Ongelma ei ole kovin suuri, mutta merkittävä kolmesta syystä:

Liikenneturvallisuusriskit kasvavat aina kun liikenteessä tapahtuu häiriötilanne. Se voi olla jalkakäytävällä tai pyörätielle pysäköity ajoneuvo, jota joudutaan väistämään ajoradalle – syntyy vaaratilanne.

Kaupunkisuunnittelulla on merkittävä rooli liikenneturvallisuuden rakentamisessa, Helsingissä siinä on onnistuttu erinomaisesti. Osana tätä työtä Helsingin kaupungin edistää ja lisää jalankulkua sekä pyöräilyä. Valvontaviranomaisten tehtävänä on valvoa, että tienpitäjän asettamia liikennemerkkejä noudatetaan, esimerkiksi lastaus- ja purkupysäköimisessä on havaittu kaupunkilaisten ja viranomaisten toimesta haasteita ja nyt siihen halutaan kohdistaa erityistä huomiota.

Kansalaisten kokema turvallisuuden tunne koostuu monista osittain pienistäkin asioista. Yksi niistä on liikennekuri, osana sitä väärinpysäköinti. Ei varmasti merkittävin, mutta osa kokonaistunnetta samoin kuin rikkinäiset ikkunat, huonosti valaistut kadut jne.

On herännyt myös kysymys, eikö poliisilla ole tärkeämpää tekemistä kuin pysäköinninvalvonta. Vastaan: viranomaisyhteistyö Suomessa on maailmanlaajuisesti mitattuna edistyksellistä, me osaamme sen ja se toimii. Poliisi antaa näkyvyyttä asialle ja osallistuu muun työn ohessa, pysäköinninvalvonta tekee päätyötään. Tämä on yksi pieni osoitus miten tehdään yhdessä, tehdään paremmin teille kansalaisille.

6

Heräsikö ajatuksia? Kommentoi: